Nasz zespół

Lek. Andrzej Katafias – Kierownik Poradni

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Założyciel i kierownik pierwszego w Gdańsku Centrum Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Profilaktyki Przedekspozycyjnej HIV, skupiającego lekarzy chorób zakaźnych, wenerologów i dermatologów, psychologów i seksuologów. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Od 2019 roku kierujący ośrodkiem w międzynarodowej sieci STIPnet – badania mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki oraz leczenia chorób przenoszonych drogą płciową (STD – Sexually Transmited Diseases).

Lek. Ewa Zarazińska, spec. dermatologii i wenerologii

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), gdzie odbywała szkolenie specjalizacyjne. Uczestniczka kursów dokształcających i konferencji naukowych w Polsce i na świecie. Członkini Stowarzyszenia TADA, zajmującego się profilaktyką HIV/AIDS w środowiskach o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Członkini Zarządu Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”, prowadzącej profilaktykę i opiekę nad osobami żyjącymi z HIV i AIDS. Wieloletnia asystentka i dyrektorka Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku. Założycielka Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdańsku, którym w latach 2003-2013 kierowała. PKD zajmował się bezpłatnym i anonimowym testowaniem osób zainteresowanych swoim statusem serologicznym w zakresie HIV. Wyróżniana nagrodami Ministra Zdrowia oraz honorową „Czerwoną Kokardką”, przyznawaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry oraz przenoszonych drogą płciową (STD).

Lek. Paweł Jakubowski, spec. chorób zakaźnych

Specjalista chorób zakaźnych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pracy klinicznej z chorymi zakażonymi HIV, chorującymi na wirusowe zapalenia wątroby, neuroinfekcje, zakażenia odkleszczowe i inne choroby zakaźne. Ceniony wykładowca i nauczyciel akademicki. Prelegent na europejskich i polskich konferencjach infekcjologicznychCzłonek komitetu naukowego European AIDS Clinical Society YING, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Autor publikacji naukowych, programów edukacyjnych i wystąpień. Nurek, żeglarz i podróżnik. 

Dr n.med. Maria Hlebowicz, spec. chorób zakaźnych i spec. neurolog

Od ukończenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego łączy pracę ze studentami, z pracą naukową i opieką nad pacjentami w Klinice Chorób Zakaźnych, Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV/AIDS), Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Neurologicznej. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zakażenia HIV, infekcji układu nerwowego, chorób odkleszczowych i innych chorób zakaźnych. Wykładowca, nauczyciel akademicki, autor publikacji medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i członek European AIDS Clinical Society.

Dr n.med. Maria Jankowska, spec. chorób zakaźnych

Specjalista chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych, wieloletni nauczyciel akademicki,  z ponad 20 letnim doświadczeniem w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu zakażenia HIV. Lekarz Poradni Profilaktyczno – Leczniczej (HIV/AIDS) i Oddziału leczenia HIV Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku . Posiada certyfikat edukatora w zakresie HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS, odznaczona “Czerwoną kokardką”, wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członek rady Fundacji Pomorski Dom Nadziei zajmującej się edukacją, diagnostyką HIV w punkcie anonimowego testowania oraz wsparciem osób zakażonych HIV.

Psycholog Agnieszka Jasińska

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przez wiele lat zawodowo związana z Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, gdzie m.in. prowadziła terapię dla osób seropozytywnych. Posiada certyfikat Doradcy w zakresie poradnictwa HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jej główne zainteresowania terapeutyczne to terapia zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości oraz relacje między sferą somatyczną i psychiczną, głównie w kontekście chorób przewlekłych, takich jak zakażenie HIV, neuroinfekcje, czy choroby nowotworowe. Jest autorką publikacji naukowych m.in. na temat zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji osób zakażonych HIV. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 797 170 317

Psycholog Dominika Rajska

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Sopocie, oraz Seksuologię Kliniczną w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Kursy Doszkalające w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z zakresu terapii seksuologicznej. Certyfikowana Edukatorka Seksualna. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii seksuologicznej i terapii uzależnień. Obecnie współpracuje z ośrodkiem wspierającym osoby żyjące z HIV i chorujące na AIDS, prowadzi konsultacje psychologiczne i psychseksuologiczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Prowadzi profilaktyki dotyczące HIV/AIDS/STI, oraz warsztaty antydyskryminacyjne, wspiera społeczność LGBTQ. Promuje założenia pozytywnej seksualności mówiącej o tym, że wszystkie zachowania seksualne są zdrowe jeśli jest zachowane bezpieczeństwo i konsensualność osób uczestniczących. Aktywnie bierze udział w promocji zdrowia seksualnego poprzez psychoedukację seksualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 500 878 356

Radca Prawny Marcin Żytny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Chicago – Kent College of Law. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, medycznego oraz rodzinnego i opiekuńczego z dziesięcioletnim doświadczeniem, skutecznie prowadzący postępowania przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i stosowanie przemocy, rozwód, dotyczące obowiązku alimentacyjnego oraz zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Ponadto specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym korporacyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zapewniając obsługę prawną zarówno podmiotom polskim, jaki zagranicznym.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 696 465 017