Nasz zespół

Lek. Andrzej Katafias 

Założyciel i kierownik gdańskiego Centrum PrEP –  Centrum Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Profilaktyki Przedekspozycyjnej HIV, skupiającego lekarzy chorób zakaźnych, wenerologów i dermatologów, psychologów i seksuologów.

Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Od 2019 roku kierujący ośrodkiem w międzynarodowym badaniu STIPnet – badania mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki oraz leczenia chorób przenoszonych drogą płciową (STD – Sexually Transmited Diseases). Od lat zajmujący się profilaktyką przedekspozycyjną HIV, profilaktyką poekspozycyjną HIV oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Pomorski lider zespołu „Męskie Branie” – grupy konsultantów pomagających osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz chemseksu.

Od 2020 roku – główny badacz gdańskiego zespołu testującego pierwszą w Polsce substancję mogącą stać się szczepionką p/HIV.

Lek. Ewa Zarazińska, spec. dermatologii i wenerologii

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), gdzie odbywała szkolenie specjalizacyjne. Uczestniczka kursów dokształcających i konferencji naukowych w Polsce i na świecie. Członkini Stowarzyszenia TADA, zajmującego się profilaktyką HIV/AIDS w środowiskach o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Członkini Zarządu Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”, prowadzącej profilaktykę i opiekę nad osobami żyjącymi z HIV i AIDS. Wieloletnia asystentka i dyrektorka Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku. Założycielka Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdańsku, którym w latach 2003-2013 kierowała. PKD zajmował się bezpłatnym i anonimowym testowaniem osób zainteresowanych swoim statusem serologicznym w zakresie HIV. Wyróżniana nagrodami Ministra Zdrowia oraz honorową „Czerwoną Kokardką”, przyznawaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry oraz przenoszonych drogą płciową (STD).

Dr n. med Maria Jankowska, spec. chorób zakaźnych

Nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Gdańsku, zastępca ordynatora oddziału klinicznego, lekarz Poradni Profilaktyczno – Leczniczej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – doświadczenie kliniczne w leczeniu zakażenia HIV i innych chorób zakaźnych od ponad 20 lat. Certyfikat edukatora w zakresie HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Laureat odznaki “Czerwonej kokardki”, wyróżnienia przyznawanego z okazji Światowego Dnia AIDS osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członek rady Fundacji Pomorski Dom Nadziei.

Psycholog Dominika Rajska

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Sopocie, oraz Seksuologię Kliniczną w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Kursy Doszkalające w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z zakresu terapii seksuologicznej. Certyfikowana Edukatorka Seksualna. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii seksuologicznej i terapii uzależnień. Obecnie współpracuje z ośrodkiem wspierającym osoby żyjące z HIV i chorujące na AIDS, prowadzi konsultacje psychologiczne i psychseksuologiczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Prowadzi profilaktyki dotyczące HIV/AIDS/STI, oraz warsztaty antydyskryminacyjne, wspiera społeczność LGBTQ. Promuje założenia pozytywnej seksualności mówiącej o tym, że wszystkie zachowania seksualne są zdrowe jeśli jest zachowane bezpieczeństwo i konsensualność osób uczestniczących. Aktywnie bierze udział w promocji zdrowia seksualnego poprzez psychoedukację seksualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 664 426 929

Psycholog Agnieszka Jasińska

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przez wiele lat zawodowo związana z Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, gdzie m.in. prowadziła terapię dla osób seropozytywnych. Posiada certyfikat Doradcy w zakresie poradnictwa HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jej główne zainteresowania terapeutyczne to terapia zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości oraz relacje między sferą somatyczną i psychiczną, głównie w kontekście chorób przewlekłych, takich jak zakażenie HIV, neuroinfekcje, czy choroby nowotworowe. Jest autorką publikacji naukowych m.in. na temat zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji osób zakażonych HIV. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, edukację seksualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 797 170 317

Psycholog Dominik Adamek

Psycholog, interwent kryzysowy, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Śląskim i SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Jest absolwentem psychologii o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia pracy i organizacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej, biegłości sądowo-psychologicznej oraz rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Trenerów warsztatu umiejętności psychospołecznych, jak również liczne kursy i szkolenia. W praktyce psychologicznej wspiera osoby potrzebujące zmiany oraz  doświadczające trudnych sytuacji życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań seksualnych, używania substancji psychoaktywnych, zakażenia HIV lub STI oraz trudności w życiu zawodowym.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 793 300 677

Radca Prawny Marcin Żytny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Chicago – Kent College of Law. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, medycznego oraz rodzinnego i opiekuńczego z dziesięcioletnim doświadczeniem, skutecznie prowadzący postępowania przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i stosowanie przemocy, rozwód, dotyczące obowiązku alimentacyjnego oraz zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Ponadto specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym korporacyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zapewniając obsługę prawną zarówno podmiotom polskim, jaki zagranicznym.

Umówienie wizyty bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 696 465 017